Logo
Tulosta tämä sivu

Suojelu ja seurannat Nostettu

Havaintoja ja muistiinpanoja keräämällä ja niitä tallentamalla (esim. lintutietopalvelu Tiiraan www.tiira.fi) jokainen lintuharrastaja voi osallistua lintutilanteen seurantaan. Harrastajien retkillä keräämät havainnot ovatkin tärkeä pohja monille alueellisille yhteenvedoille ja katsauksille.

Lintuharrastaja voi oman havainnointinsa lisäksi olla mukana yhteisissä tutkimushankkeissa. Tällaisia tutkimuksia ovat mm. arvokkaiden lintualueiden ja tiettyjen elinympäristöjen linnustoselvitykset (esim. lintukosteikot, peltolinnusto, kaupunkilinnusto), jonkin lajin tai eri lajien maakunnallisen esiintymisen kartoitukset (esim. lintuatlas) sekä lintukantojen pitkäaikaiset seurannat (esim. talvilintulaskennat). Tutkimusten tavoitteena on tuottaa perustietoa suojelutyön pohjaksi.

Haluatko kokeilla pistelaskentaa, perustaa vaikka oman talvilintureitin tai olisiko sinulla aikaa ottaa haltuusi joku Pohjois-Savon lukuisista vakiolinjoista? Lintulaskijoita tarvitaan aina lisää! Ota yhteys Kuikan seurantayhteyshenkilöön Markku Ukkoseen, markku.ukkonen(at)elisanet.fi

Lintulaskentoja koordinoi valtakunnallisesti Luonnontieteellinen keskusmuseo ja lisätietoa saat museon sivuilta http://luomus.fi/fi/linnustonseuranta

Lintuyhdistys Kuikka