Logo
Tulosta tämä sivu

Yhdistyksen esittely

Pohjoissavolaisen lintuharrastuksen juuret ovat 1896 perustetussa Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksessä, jonka toimesta havaintoja koottiin ja lintuiltoja pidettiin jo 1900-luvun alussa. Uraa uurtavaa lintututkimusta tehtiin myös aikaisemmin ja alueen vanhimpia tunnettuja tutkijoita ja lintumaalareita ovatkin von Wrightin veljekset.

mikkoKun muualla Suomessa alettiin perustaa lintuharrastajien paikallisyhdistyksiä 60-70 -lukujen taitteessa, päättivät myös Pohjois-Savon lintuharrastajat järjestäytyä. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Kuopion museolla 19.5.1974. Alunperin yhdistyksen nimi oli Pohjois-Savon Lintumiehet, joka kuitenkin vaihdettiin Pohjois-Savon Lintutieteellinen Yhdistys Kuikaksi vuonna 1988. Vuonna 2007 nimeksi vakiintui nykyinen Lintuyhdistys Kuikka.

Yhdistyksen perustamisvaiheessa jäseniä oli n. 50. Siitä jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan ja vuoden 2014 alussa jäsenmäärä oli jo xxx.

Kuikka toimii Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry:n eli KLYY:n lintujaostona. Lisäksi Kuikka on BirdLife Suomen jäsenyhdistys, kuten maamme muutkin paikallisyhdistykset.

Aktiivista toimintaa!

Yhdistyksellä on monenlaista toimintaa: Kuikka järjestää retkiä, torniopastuksia, kisoja ja lintukursseja. Kokouksissa kuullaan mielenkiintoisia esitelmiä ja nähdään hienoja lintukuvia. Myös lintuhavaintojen kerääminen on tärkeä toimintamuoto.

Yhdistys seuraa paikallista maankäyttöä ja kaavoitusta sekä muita linnustoon kohdistuvia uhkia, ja tarpeen tullen puolustaa mm. lausuntojen avulla lintujen etua.

Kuikka julkaisee kerran vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä, Siivekästä. Lehdessä julkaistaan erilaisia linnustokatsauksia sekä muita paikalliseen lintuharrastukseen ja -tietämykseen liittyviä juttuja ja kuvia.

Yhdistyksen jäsenien etuja ovat oman jäsenlehden lisäksi myös Birdlifen Tiira-lehti, mahdollisuus Tiira-lintuhavaintojärjestelmän tietojen tarkempaan katseluun sekä KLYY:n jäsenyys. Kaikille avoimista tapahtumista tiedotetaan ajankohtaista-palstalla sekä tapahtumakalenterissa.

Tervetuloa mukaan lupsakkaan joukkoomme!

Lintuyhdistys Kuikka